Informacja o pracach przy bazylice

  • W ubiegłym roku minęło 550 lat od zakończenia budowy bazyliki. W tę piękną rocznicę udało się nam zakończyć prace konserwatorskie, zarówno jej wnętrza, jak zewnętrznej elewacji.
  • Pod koniec ubiegłego roku, wymianą płyt betonowych na granitowe, rozpoczęliśmy nowy etap prac, które dotyczą zmiany zagospodarowania terenu przy Bazylice i średniowiecznej kanonii.
  • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu,wydał pozwolenie na dalsze prace wokół bazyliki. Dotyczą one prac, które mają przywrócić średniowieczny ład przestrzenny historycznego założenia zespołu klasztornego.
  • Otrzymaliśmy pozwolenie urzędu nadzorującego prace konserwatorskie, na usunięcie świerków i żywotników zachodnich oraz klonu /ten sam złamał się pod wpływem mokrego śniegu i wiatru, uszkadzając odnowioną elewację kaplicy Bożego Grobu/. Dodatkowo, świerki dotknięte są żerowaniem ochojnika, i przez poziomy okład korzeniowy ,są zagrożeniem dla zabytkowych obiektów oraz zdrowia i życia ludzi.
  • Urząd nakłada wymóg zasadzenia kasztanowca czerwonego „Briotii” oraz krzewu cisu pospolitego „Anna”. Krzewy cisu (przycinane raz w roku) będą tworzyć obszary wypełnione trawnikiem, bądź roślinami cieniolubnymi.
  • W tym tygodniu rozpoczną się prace przy bazylice mające na celu przywrócenie historycznego, średniowiecznego, założenia terenu wokół Bazyliki.
Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb