Przeworska Kapituła Kolegiacka

Prepozyt:
ks. Stanisław HARĘZGA

Scholastyk:
ks. Wojciech PAC

Kustosz:
ks. Tadeusz GRAMATYKA

Kanonicy Gremialni:

ks. Aleksander BURDZY
ks. Stanisław JANUSZ
ks. Franciszek KIDA
ks. Jan MIAZGA
ks. Stanisław OŻÓG
ks. Zenon RUCHLEWICZ
ks. Adam REJMAN
ks. Marek WILK

Kanonicy Emeryci:

ks. Czesław LECH
ks. Teodor MARUT
ks. Stanisław SZAŁANKIEWICZ

Kanonicy Honorowi:

ks. Kazimierz BATOR
ks. Krzysztof FILIP
ks. Marian KARBOWSKI
ks. Stefan KOŁODZIEJ
ks. Jan Kuca
ks. Jerzy LIC
ks. Józef ŁOBODZIŃSKI
ks. Szymon NOSAL
ks. Stanisław OZGA
ks. Anatol STANDYŁO
ks. Edward SNIEŻEK
ks. Stanisław TOMASZEK
ks. Kazimierz WÓJCIKOWSKI

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb