Domowy Kościół

„Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską…”

Założycielem gałęzi rodzinnej Ruchu światło-Życie, czyli DOMOWEGO KOŚCIOŁA, jest sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Domowy Kościół pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.
Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami-darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa od 4 do 7 małżeństw), uczestnictwo raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.
To wszystko to środki do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek.

w naszej parafii powstały już 3 Kręgi Rodzin. Opiekunem każdego Kręgu jest Ks. Moderator. Gromadzą one razem około 15 rodzin, które spotykają się w poszczególnych kręgach co miesiąc z ks. Moderatorem w kolejno wybieranych domach rodzinnych.
Krąg I, któremu patronuje Św. Krzysztof,
Krąg II, któremu patronuje Św. O. Pio oraz
Krąg III, bł. ks. Bronisława Markiewicza.

Chętne małżeństwa zapraszamy do włączenia się w życie DOMOWEGO KOŚCIOŁA.
Nie lękajcie się.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb