Róże Różańcowe

„Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem”
Jan Paweł II
(Rzym – 1983 r.)

Modlitwa różańcowa jest streszczeniem życia Jezusa i Jego Matki Maryi. Różaniec uczy nas patrzeć na życie Jezusa i Maryi oczyma modlitwy. W ten sposób uczymy się jak ma wyglądać nasze życie. W 1464 roku Maryja ukazała się bł. Alanusowi a la Roche. Poleciła mu propagować w swym imieniu różaniec i zakładać bractwa różańcowe. Przekazała mu również 15 obietnic dla tych, którzy będą odmawiać różaniec:

1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.
2. Obiecuję moją specjalną ochronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec
3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on on Boga obfite przebaczenia dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.
5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.
6. Ktokolwiek będzie odmawiał różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną, jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca – nie umrze bez sakramentów kościoła.
8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
9. Uwolnię z czyścca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.
10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
11. Otrzymacie wszystko, o co poprosicie przez odmawianie różańca.
12. Wszystkich którzy rozpowszechniają różaniec będę wspomagała w ich potrzebach.
13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
14. Wszyscy, którzy odmawiają różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

W naszej parafii Siostry i Bracia Żywego Różańca zebrani są w czterdziestu Różach różańcowych. Zmiana tajemnic odbywa się w pierwszą niedziele miesiąca po mszy świętej o godz. 15.00

Zelatorzy i Zelatorki Róż Różańca św.:

Bukała Teresa
Cieszyńska Halina
Deszczka Alina
Domka Barbara
Głąb Marian
Huc Teresa
Janas Władysław
Jasz Aniela
Jucha Zofia
Kapłon Anna
Kapusta Barbara
Kisiel Wanda
Kisiel Zofia
Kiszka Anna
Krupa Krystyna
Kubusiak Zofia
Lechowicz Andrzej
Marszałek Teresa
Motyka Maria
Mróz Gustaw
Mucha Maria
Orzechowska Elżbieta
Pelc Edward
Piątek Maria
Pieczonka Stanisław
Płoskoń Maria
Przeszłowska Zofia
Siłuch Marian
Słysz Agata
Sochacka Katarzyna
Strycharz Grażyna
Surmacz Antoni
Szczepańska Barbara
Śliwa Stanisław
Śliwa Zofia
Uberman Maria
Wanat Teresa
Wojtak Elżbieta
Wołowiec Zofia
Zając Maria

Serdecznie zapraszamy do tworzenia nowych Róż Różańcowych.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb