Eucharystyczny Ruch Młodych

Eucharystyczny Ruch Młodych – Krucjata Eucharystyczna,jest ruchem eklezjalnym, gromadzącym dzieci i młodych, którzy razem przeżywają Ewangelię i z Jezusem chcą budować nowy świat. Ruch ten powstał we Francjii w 1916 r., założony przez jezuitę o. Bessier’a. W Polsce pierwsze Koła Krucjaty założyła św. Urszula Ledóchowska w Pniewach k/Poznania w 1925 r. Obecnie ERM liczy ok. 3 miliony członków na całym świecie.

Zasady Eucharystycznego Ruchu Młodych
1.Czytaj Ewangelię,
2.Żyj Mszą świętą,
3.Kochaj bliźnich,
4.Bądź trzynastym apostołem.

Obowiązki członka Eucharystycznego Ruchu Młodych
1.Codzienna modlitwa poranna i wieczorna.
2.Częsty i pełny udział we Mszy świętej,
3.Nawiedzanie i adoracja Jezusa Eucharystycznego.
4.Żywa łączność z Kościołem i wspieranie Ojca Świętego.
5.Gorliwe uczestnictwo w życiu Kościoła lokalnego.
6.Solidarność w pracy szkolnej i na katechezie.
7.Aktywny udział w spotkaniach wspólnoty ERM.
8.Prowadzenie systematycznej pracy nad sobą.
9.Wrażliwość na potrzeby otoczenia.
10.Unikanie alkoholu, tytoniu i narkotyków.

Rycerze i Rycerki ERM-u mają swojego Króla. Jest nim Jezus Eucharystyczny – Chrystus Król. Dlatego też Uroczystość Chrystusa Króla i Uroczystość Bożego Ciała to święta patronalne ERM.

Królową ERM jest Maryja Panna, Matka Jezusa, a szczególnym patronem jest także św. Stanisław Kostka.

W naszej parafii do ERM-u należą młodzi ludzie i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1. Spotykamy się raz w tygodniu, by poznawać życie Eucharystią, czytać i rozważać Pismo Święte, a także dzielić się radościami, przeżyciami, spostrzeżeniami.
Zachęcamy do udziału w ERM – czekamy na WAS od września.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb