Chór parafialny

Dyrygenci Chóru „Echo” na przestrzeni lat 1898 – 2008

Druh Tomasz Tworek – do roku 1914,
Prof. Ludwik Michalec – 1918 – 1926,
Prof. Michał Smyka – 1926 – 1978,
Ks. mgr Marian Kwieciński – 1965 – 1972,
Mgr Andrzej Olchawa – organista Bazyliki Kolegiackiej p.w. Ducha Świętego w Przeworsku  był dyrygentem chóru od 1980-08.2014,
Ks. mgr. Tomasz Hryniak – od 08.2014.

Obecnie Chór męski „ECHO” liczy 36 osób.

TENORY I: Stanisław Buczek, Kazimierz Dudek, Stanisław Głąb, Mieczysław Lotycz, Kazimierz Skwara, Zdzisław Telega, Mieczysław Twardowski, Jan Wilk.

TENORY II: Edward Bawor, Józef Kądziołka, Józef Laska, Eugeniusz Lonc, Władysław Łania, Tadeusz Niemiec, Marek Nowak, Marian Pieniążek, Andrzej Plesnar, Jerzy Puchała, Stanisław Telega, Adam Thomas.

BASY I: Tadeusz Ćwikła, Witold Chudy, Leon Frankowski, Stanisław Stafiej, Andrzej Świtalski, Andrzej Telega, Zbigniew Trelka, Jan Uberman.

BASY II: Stanisław Bawor, Jan Kruk, Stanisław Krupa, Jan Łazarz, Gustaw Mróz, Krzysztof Orzechowski, Roman Śliwa, Tadeusz Żyła.

Chór należy do konfraterni najstarszych polskich chórów zrzeszonych w PZCHiO. Posiada certyfikat przyznany z tej okazji w 2007 roku. Prezesem chóru od 25 lat jest pan Andrzej Świtalski, który od 50 lat śpiewa w chórze „ECHO”.

Krótki rys wspaniałej 110-letniej działalności:

W 1998 r. obchodzono uroczyście Jubileusz 100-lecia działalności. Dziękczynną Mszę Św. odprawił w bazylice ks. abp. Józef Michalik, poświęcając pamiątkową tablicę wmurowaną z tej okazji w jej przedsionku.

Chór koncertował we Włoszech, uczestnicząc w pielgrzymce Ojca Świętego. Śpiewał na Słowacji oraz na Ukrainie – dając koncerty pieśni Maryjnych i patriotycznych w Katedrze Lwowskiej, a także Sanktuarium Opatrzności Matki Bożej w Niżankowicach. Dwukrotnie występował podczas wizyty w Polsce Ojca Świętego Jana Pawła II. Chórzyści śpiewali podczas mszy w Kościele Św. Krzyża w Warszawie. Z udziałem „ECHA” nagrano audycje telewizyjne – śpiew pieśni i kolęd.

Występował w Rzeszowskiej Filharmonii. Dwukrotnie śpiewał w Częstochowie podczas Ogólnopolskiej Pilegrzymki Służby Zdrowia ze szczytu Jasnej Góry i w Kaplicy Matki Bożej przed jej cudownym obrazem, Krakowie Łagiewnikach, Będzinie w Finale VI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. W Sanktuarium w Licheniu, Toruniu w Radio Maryja, w Leżajsku, Kolbuszowej, Jarosławiu, Przemyślu, Tuchowie. Chór „ECHO” występował także z koncertem „Pieśni Maryjne” w Zakopanem – w Sanktuarium na Krzeptówkach oraz wielu innych miastach i wioskach.

Nota historyczna

Bogata chóralna tradycja sięga jeszcze czasów rozbiorów. Założony został na przełomie XIX i XX wieku przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Przeworsku. W 1898 roku odbył się pierwszy publiczny występ na wieczornicy zorganizowanej przez „Towarzystwo”, w celu uczczenia 100-letniej rocznicy urodzin narodowego wieszcza Adama Mickiewicza. Uroczystość stała się wielkim wydarzeniem w mieście, odbiła się także szerokim echem w okolicznych miejscowościach. „ECHO” będące symbolem tych wydarzeń przylgnęło od tąd do zespołu stając się jego nazwą. Niebawem dodano do nazwy określenie przynależności stąd „ECHO SOKOLE”. Pod tą nazwą i batutą druha Tomasza Tworka chór występował głównie podczas uroczystości organizowanych przez „Towarzystwo”. Zastojem w działaności był wybuch I wojny światowej. Dyrygent Tomasz Tworek i członkowie zespołu będąc w większośći członkami drużyn sokolich tworzących Legion Wschodni poszli na wojnę. Ostatnim występem zamykającym pewien etap jego działalności był chóralny śpiew podczas uroczystej Mszy św. odprawionej w przeworskiej Farze w dniu 8 września 1914 roku. Odrodził się po I wojnie światowej w wyniku starań prof. Ludwika Michalca. Przetrwał II wojnę i lata okupacji hiltlerowskiej, by w kilka miesięcy po jej zakończeniu podjąć przerwaną działalność, rekatywowany przez prof. Michała Smykę. Dyrygencka działaność M. Smyki trwała ponad pięćdziesiąt lat, wykonał ogromną pracę dla rozśpiewania mieszkańców Przeworska przez długoletnie pełne pasji prowadzenie Chóru Męskiego „ECHO”.

Chór przetrwał powojenne lata, niekiedy trudne dla chóralnej twórczości. Władze administracyjne zażądały wykreślenia z repertuaru pieśni religijnych i wielu patriotycznych, oraz ich wykonywania, co było powodem, że chór w 1963 roku przeszedł pod patronat kościoła – Fary przeworskiej i jako chór parafialny istnieje do dnia dzisiejszego, uświetniając swymi koncertami uroczystości kościelne i narodowe.W latach 1965 – 1972 dyrygentem chóru był ks. mgr Marian Kwieciński, profesjonalista, muzykolog, świetny organizator. Za jego dyrygentury śpiewało pięćdziesiąt i więcej osób. Dyrygent prowadził częste wyjazdy z koncertami do odległych kościołów. Chór sięgał wyżyn wokalnego kunsztu. Na Diecezjalnym Przeglądzie Chórów w Leżajsku – „dniu skupienia” 18 maja 1969 r., w którym uczestniczyło blisko sześćdziesiąt zespołów otrzymał pierwsze miejsce. Od 1980 roku za dyrygentury mgr Andrzeja Olchawy, organisty bazyliki przeworskiej, chór po kilkuletnim zastoju działalności, uczestniczy w przeglądach, konkursach, festiwalach i międzynarodowych spotkaniach organizowanych przez Polski Związek Chórów i Orkiestr, Oddział w Rzeszowie oraz Archidiecezjalny Instytut Muzyki Sakralnej w Przemyślu.

„ECHO” od 1983 roku należy do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie.

Za działalność w popularyzacji kultury muzycznej Chór „ECHO” był wielokrotnie odznaczany. W 1996 roku otrzymał medal od ZG PZCHiO w Warszawie – „Za zasługi dla społecznego ruchu muzycznego” i Honorową Złotą Odznakę „Z Laurem”. w 1998 roku otrzymał od Ojca Świętego Jana Pawła II Apostolskie Błogosławieństwo, a od Ministra Kultury i Sztuki Dyplom „Za Zasługi w Upowszechnianiu Kultury Muzycznej” – pięciu długoletnich członków chóru i dyrygent zostało odznaczonych przez tegoż ministra odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. Chór otrzymał nagrodę „Za zasługi dla Miasta Przeworska” – statuetkę „Ratusz”. Wielu członków zespołu otrzymało honorowe odznaczenia za wolakną działalność od PZCHiO.

W Jubileuszowym 2000 roku „ECHO” otrzymało od ks. abp. Józefa Michlika dyplom za udział w diecezjalnych uroczystościach. Również w 2000 roku Marszałek Województwa Podkarpackiego uhonorował chór nagrodą „Za osiągnięcia w dziedzinie Kultury i Sztuki.”

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb