Kaplica pw. Matki Bożej Bolesnej w szpitalu powiatowym

Szpital Przeworski rozpoczął działalność w lipcu 1944 roku. Mieścił się w 3 budynkach rozmieszczonych na terenie miasta w promieniu prawie 2 kilometrów. Posługę duchową dla pacjentów w razie koniecznej potrzeby spełniali księża z Parafii Ducha Świętego. Dobrze wiemy, że wtedy nie była możliwa oficjalna posługa kapelana szpitala.

W latach 80-tych rozpoczęła się budowa nowego szpitala. Ksiądz Prałat Adam Ablewicz – ówczesny Proboszcz w Przeworsku – czynił wielkie starania o kaplicę w nowo wybudowanym szpitalu. W projekcie budowy nowego szpitala nie było wcale miejsca na kaplicę.

W roku 1979, obecny wtedy Dyrektor ZOZ-u, lek. med. Wojciech Pawłowski zwołał odprawę Ordynatorów na terenie budowy szpitala, na którą zaprosił ks. Adama Ablewicza. Narada ta odbyła się w pomieszczeniach przygotowanych na bibliotekę i czytelnię. Podczas tej odprawy Dyrekcja i Ordynatorzy wyrazili zgodę na powstanie i umieszczenie kaplicy szpitalnej właśnie w pomieszczeniach biblioteki i czytelni szpitala.

Ks. Prałat Ablewicz zobowiązał się wówczas na swój koszt wykończyć i wyposażyć kaplicę szpitalną. 18 X 1983 roku w dzień, w którym czcimy św. Łukasza patrona służby zdrowia, odbyło się poświęcenie kaplicy szpitalnej. Nadano jej tytuł Matki Bożej Bolesnej. Po Mszy św. zostały rozdane krzyże na poszczególne oddziały szpitala.

Kaplice ma 12 metrów długości i 5 metrów szerokości. Obok zakrystii ustawiony jest konfesjonał. Na ścianie głównej ułożona jest barwna mozaika, na tle której znajduje się rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej. Na ścianach bocznych mamy stacje Drogi Krzyżowej i rzeźbę Ojca św. Jana Pawła II z Prymasem Tysiąclecia. Na ścianie naprzeciw zakrystii wykonano techniką „sgrafitto” obraz św. Łukasza patrona Służby Zdrowia.

Wystrój kaplicy jest dziełem p. Anatola i Danuty Drwalów – artystów-rzeźbiarzy z Tarnowa.
Ks. Prałat Adam Ablewicz 30 IX 1982 roku został mianowany pierwszym kapelanem Szpitala Rejonowego w Przeworsku przez Kurię Biskupią w Przemyślu, a zatrudniony od dnia 1 XI 1982 roku. Kaplica matki Bożej Bolesnej służy przede wszystkim pacjentom szpitala i pracownikom tej placówki medycznej. 20 XI 1993 roku drugi kapelan szpitala, wówczas Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia, Ks. Prałat Stanisław Szałankiewcz w obecności ks. Biskupa Stefana Moskwy w Bazylice przeworskiej ufundował i przekazał sztandar na rzecz SPZOZ w Przeworsku.

Kaplice naszego szpitala odwiedził 22 IX 1998 roku J.E. ks. Arcybiskup Metropolita Przemyski Józef Michalik. W czasie kapelani ks. Gorczycy w kaplicy odnowiono parkiet i zakupiono nowe dywany.

Kapelani szpitala to:
Ks. Prałat Stanisław Szałankiewicz 1990-1996
Ks. Stanisław Borkowski 1996-2001
Ks. Ryszard Ośmak 2001-2003
Ks. Stanisław Gorczyca 2003-2007
Ks. Kazimierz Hahn 2007-2010
Ks. Janusz Kluz 2010-
Ks. Zbigniew Rolski

Chorzy przez swe cierpienia mają do spełnienia w świecie wielką rolę. Przez łączenie swojego cierpienia z Krzyżem Chrystusa przyczyniają się w szczególny sposób do nawracania i zbawienia ludzi, wynagradzania za ich winy i odnawiania świata w duchu Ewangelii.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb