Duszpasterze

Proboszcz:

Ks. prał. Tadeusz Gramatyka
Proboszcz od 25.08.2012r., Dziekan Dekanatu Przeworsk I

Wikariusze:

Ks. Paweł Żygała
wikariusz od 2017r.

Ks. Witold Capłap
wikariusz od 2019r.

Ks. Wojciech Janusz
wikariusz od 2019r.

Ks. Damian Rokosz
wikariusz od 2020r.

Pozostali:

Ks. Stanisław Szałankiewicz – EMERYT
Prałat, Proboszcz od 08.12.1989 r.do 24.08. 2012 r. Dziekan Dekanatu Przeworsk I, Kustosz Kapituły Przeworskiej, Kawaler Bożego Grobu, Kapelan Ojca Świętego, Profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu

ks. Zbigniew Rolski – KAPELAN SZPITALA

Ks. Tomasz Hryniak – KATECHETA W I LO

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb