Duszpasterze

Proboszcz:

Ks. Tadeusz Gramatyka
Proboszcz od 25.08.2012 r., Dziekan Dekanatu Przeworsk I, Archiprezbiter Łańcucki, Kustosz Kapituły Przeworskiej, Kawaler Zakonu Bożego Grobu.

Wikariusze:

Ks. Witold Capłap
wikariusz od 2019 r.

Ks. Damian Rokosz
wikariusz od 2020 r.

Ks. Mariusz Śliwa
wikariusz od 2021 r.

Ks. Dawid Kotulski
wikariusz od 2022 r.

Ks. Grzegorz Matwijec
wikariusz od 2023 r.

Pozostali:

Ks. Stanisław Szałankiewicz – EMERYT
Prałat, Proboszcz od 08.12.1989 r. do 24.08. 2012 r., Kawaler Zakonu Bożego Grobu, Kapelan Ojca Świętego, Profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu

Ks. Zbigniew Rolski – KAPELAN SZPITALA

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb