Ogłoszenia Duszpasterskie

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy 01.04.2024r. Trwamy w paschalnej radości Zmartwychwstania Pańskiego. Pusty grób w naszej przeworskiej Jerozolimie stale uświadamia nam tę najważniejszą, zbawczą prawdę. W środę o godzinie 13:00 Dyrektor Muzeum Pan Łukasz Mróz zaprasza na odsłonięcie pomnika poświęconego Księciu Ordynatowi Andrzejowi Lubomirskiemu. Książę Andrzej siedzi na ławce pod lipą króla Jana III Sobieskiego. To kolejna inicjatywa przywracania pamięci o wielkim Polaku i Przeworszczaninie. Również na placu przy … Czytaj dalej

Życzenia Świąteczne

„Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni…” (Fragment Orędzia Paschalnego) Drodzy Parafianie i Goście! Z okazji świąt zmartwychwstania Pańskiego, życzymy Wam abyście każdego dnia, pośród wszystkich radości i smutków patrzyli na życie przez pryzmat Chrystusowego Zmartwychwstania, pełni nadziei, że kiedyś będziemy mieli w nim udział. Niech pusty grób Chrystusa napełnia Was … Czytaj dalej

Wielki Piątek

W Wielki Piątek o godzinie 18:00 rozpoczęliśmy celebrację Liturgii Męki i Śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Prostota tej liturgii wyraża niesamowitą wymowę tego co wydarzyło się na Kalwarii. Po akcie prostracji – postawie największego uniżenia się wobec Boga oraz wyrazie głębokiej modlitwy rozpoczęliśmy Liturgię Słowa, w której centralne miejsce zajmuje opis odśpiewanej Męki Pańskiej. Następnie uczestniczyliśmy w adoracji Krzyża – znaku Chrystusowego cierpienia i naszego zbawienia. Trzecia … Czytaj dalej

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb